ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

B

Begeleiden en Rijden

Begeleiding en vervoer voor 60-plussers
Een afspraak en extra hulp nodig? Vrijwilligers begeleiden en rijden u.

Den Haag telt menig 60-plusser die door omstandigheden geen gebruik van het Openbaar Vervoer kan maken. Een bezoekje aan de dokter, familie en vrienden of gewoon een boodschap is vaak al een te grote opgave. Begeleiden & Rijden biedt deze senioren betaalbaar vervoer. Maar er is meer dan enkel het van A naar B brengen. De chauffeurs bieden ook ondersteuningshulp zoals bijvoorbeeld begeleiding op de plaats van bestemming, een ondersteunende arm of het dragen van de boodschappen.

Hoe werkt het?

Begeleiden & Rijden betreft altijd 1-op- 1 vervoer dat vooraf is afgesproken via onze medewerkers. De chauffeurs zijn vrijwilligers (vaak uit de buurt) die met hun eigen auto hulp bieden. Kleine ritjes in de wijk, maar ook grotere afstanden zijn mogelijk.

Wat kost het?

Aan de dienst zit een kleine financiële vergoeding verbonden, puur kostendekkend en wordt direct contant afgerekend. Het tarief binnen een stadsdeel is € 5,- voor een retourtje en € 3,- voor een enkele rit. Voor ritten buiten het stadsdeel wordt een kilometervergoeding van €0,40 per kilometer berekend. Eventuele parkeerkosten zijn uiteraard ook voor eigen rekening. Daarnaast is een stukje lidmaatschap (€ 10,- op jaarbasis) vereist.

Meer informatie

De dienst is voor alle inwoners uit Den Haag. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en opties? Neem dan contact op met 070 – 205 33 33 of met het Wijkcentrum bij u in de buurt.

Budgetkring

U wilt graag uw administratie en financiën zelf blijven doen, maar het lukt u niet uw papieren op orde te krijgen of te houden?
U krijgt zoveel formulieren om in te vullen dat u niet weet waar moet beginnen en waar u de juiste informatie vandaan moet halen. Heeft u financiële problemen waar u zelf niet uitkomt?
En is er niemand in uw omgeving die kan helpen? Wellicht is de Budgetkring dan iets voor u!

Burenhulp is van alle tijden. Ook nu willen mensen best een keertje een boodschap voor iemand meenemen of de hond uitlaten. Maar met alle andere verplichtingen willen we daar vaak niet aan "vast" zitten. Daarom vraagt de Burenhulpcentrale deelnemers eigenlijk alleen of we ze af en toe een bericht mogen sturen als er iemand in hun buurt iets nodig heeft.  Wie gebeld wordt, kan via een telefoontoets laten weten of het op dat moment uitkomt. De meeste contacten lopen dus via de telefoon. Maar u kunt ook via www.burenhulpcentrale.nl reageren op verzoeken bij u in de buurt.

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij een kleine klus?
Wilt u af en toe iets voor een buurtbewoner doen?
De Burenhulpcentrale brengt vraag en aanbod bij elkaar.


Aanmelden voor een hulpvraag of hulp aanbieden?

Bel met 070 - 262 99 99 of kijk op www.burenhulpcentrale.nl/denhaag

U vindt ons ook op facebook.

F

Fiom Den Haag

De FIOM is een organisatie gespecialiseerd in hulpverlening rondom zwangerschap, abortus, kinderwens, vruchtbaarheidsproblemen en ongewenste kinderloosheid. Je kunt bij het Fiom terecht voor begeleiding, advies en ondersteuning in een gesprek met een maatschappelijk werker.

De hulpverlening is gratis en vertrouwelijk. Er is geen verwijzing nodig. Ht werkgebied van Fiom Den Haag bestrijkt Den Haag, de regio Haaglanden en het Westland.

In welke situatie je ook zit, bij de FIOM kun je er over praten.
Kijk voor meer informatie op www.fiomdenhaag.nl.

FIOM Den Haag is onderdeel van Stichting MOOI

H

Haags Hopje

Buiten spelen is leuk. Het is nog leuker als je sport- en spelmateriaal mag lenen.

In verschillende wijken zijn ‘Haagse Hopjes’. Dit zijn gebouwen op openbare (speel)pleinen waar kinderen allerlei buitenspeelgoed kunnen lenen.

Wat kunnen kinderen lenen?

Kinderen kunnen bijvoorbeeld spelmaterialen als springtouwen, driewielers, fietsjes, skelters, steps, loopauto's en kiepauto's en sportmaterialen als basket-, volley-, en voetballen, tennisspullen en frisbees lenen.

Haagse Hopjes pas

Kinderen kunnen die materialen lenen met een Haagse Hopjes pas, waar hun naam en foto op staat. Kinderen kunnen deze pas krijgen door het inschrijfformulier bij een Haagse Hopje te halen en deze ingevuld en ondertekend door één van de ouders weer in te leveren samen met een pasfoto.

Waar?

Bent u benieuwd naar de Haagse Hopjes bij u in de buurt? Hier vindt u de locaties.

Hulponline Den Haag

Hulponline Den Haag is in eerste instantie (Anonieme) online hulpverlening aan mensen in de regio Den Haag. De missie is het bevorderen van economische en maatschappelijke zelfstandigheid van mensen. Hulponline gelooft dat mensen het meest gelukkig zijn als ze grip hebben op hun eigen leven. Daarom ondersteunt Hulponline mensen in hun kwetsbare perioden en biedt zo snel mogelijk perspectief op eigen optimale zelfstandigheid. 

Hulponline gaat uit van de talenten en mogelijkheden om kansen op te pakken en problemen zelf op te lossen, in en met de eigen omgeving. Daarom bouwen ze mee aan sociale netwerken, ook online.

Wat biedt Hulp Online Den Haag?

(Anonieme) online hulp om grip op het leven te krijgen op de manier en op het moment zoals dat bij iemand past. De mogelijkheid zelfstandig aan de slag te gaan “problemen” te benoemen en op te lossen. Ervaren hulpverleners voor contact en begeleiding in een veilige omgeving.

Meer weten over Hulp Online Den Haag? 

Kijk op

www.hulponlinedenhaag.nl

i

iShop

i-Shops zijn net als onze wijkcentra locaties waar u terecht kunt voor gratis advies en informatie over werk, zorg en welzijn. Bij de i-Shops kunt u altijd terecht maar soms wordt u verwezen naar een Servicepunt XL binnen een Wijkcentrum. Een Servicepunt XL biedt meerdere diensten dan een i-Shop.

Kijk hier of er een I-Shop of een Wijkcentrum bij u in de buurt is.

J

JIP

Bij het JIP (Jongeren Informatie Punt) kun je terecht voor informatie en advies. We zijn er voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Het kost niks en alles wat we doen is vertrouwelijk.

Lees hier verder.

JIT

Heb je problemen? Wacht niet tot je helemaal bent vast gelopen. Doe er nu wat aan! Je bent niet alleen, wij kunnen je helpen.

Hoe?

Maak een afspraak met het JIT: het Jeugd Interventie Team of kom langs.

Waarom?

Omdat wij jouw problemen gaan oplossen? Nou, dat niet....
We gaan je wel helpen de baas te worden over je eigen leven. Daar steken wij veel tijd en energie in, zo nodig drie maanden lang. We verwachten wel dat jij zélf ook flink aanpakt, dat je meedenkt over wat jíj wilt bereiken en dat je daar actief mee aan de slag gaat. Wij ondersteunen je daarbij.

Meer informatie

Lees hier verder.

K

Klussendienst Zoetermeer

Stichting MOOI Zoetermeer heeft diverse leerwerkbedrijven, de klussendienst is er een van. Binnen de klussendienst voeren Zoetermeerse jongeren zonder werk of zinvolle
dagbesteding werkzaamheden uit voor samenwerkende ketenpartners en haar klanten. Zij doen dit tegen een minimale vergoeding. Het leerwerkbedrijf geeft jongeren op deze manier de kans zich te ontwikkelen en bereidt ze voor op de arbeidsmarkt.

Voor wie zijn we er en waarom?

Het leerwerkbedrijf de klussendienst is er specifiek voor partner-organisaties in Zoetermeer. Deze organisaties kunnen bewoners van Zoetermeer aandragen die om wat voor reden ook de hulp van de klussendienst nodig hebben. In de gefaseerde aanpak van het project om jongeren naar betaald werk of een zinvolle dagbesteding te begeleiden, is het klussen in opdracht van organisaties een bewuste keuze.
Bewoners met een klusvraag, die niet worden aangebracht via een organisatie, kunnen een beroep doen op de klussendienst van Stichting Vrijwilligers Centrale Zoetermeer of een oproep plaatsen op het Prikbord van Vip voor vrijwilligers.

Wat doen we

Werkzaamheden die door de klussendienst worden uitgevoerd, zijn o.a.:

 • monteren en demonteren van meubilair
 • ophangen van schilderijen, lampen en gordijnen/ gordijnrails
 • schilderwerk
 • klein tuinonderhoud
 • vervoeren van zware objecten als een koelkast of wasmachine

Kosten

De klussendienst vraagt een eigen bijdrage. Deze bedraagt € 2,- per uur, per persoon. De kwitantie wordt na het verzorgen van de klus uitgeschreven en deze dient direct contant betaald te worden aan de klussendienst.

Heb je een klus?

Als particulier kun je je niet aanmelden. De klus-aanvraag verloopt altijd via de samenwerkende partnerorganisatie. Klussen kunnen aangemeld worden via leerwerkbedrijfzoetermeer@stichtingmooi.nl of via 06 41 55 88 30.

Centraal Bureau Stichting MOOI
Willem van Cleeflaan 1005a
2722 RB Zoetermeer
T 079 346 20 00
T 070 205 24 40

Leerwerkbedrijf ‘Klussendienst’ is mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818,
Gemeente Zoetermeer en Vidomes

L

Lerend Wijkcentrum

In 2007 zijn Stichting MOOI en ROC Mondriaan i.s.m. met onder meer de Hogeschool InHolland en de Haagse Hogeschool het concept Lerend Wijkcentrum (LWC) gestart. Het betreft een innovatief partnership waarbij studenten van MBO en HBO en welzijnsprofessionals intensief samenwerken ten aanzien van de ontwikkeling, uitvoering en planning van het welzijnsaanbod.

De afgelopen jaren is niet alleen een stevig fundament gerealiseerd, maar is ook de toegevoegde waarde van de samensmelting van onderwijs en welzijnswerk in de praktijk bewezen. In 2009 werd het Lerend Wijkcentrum uitgeroepen tot het beste leerbedrijf in de sector welzijn en in 2011 werd de Haagse onderwijsprijs gewonnen.

Het LWC biedt in de eigen wijk toegang tot informatie, advies/hulp en ruimte voor ontmoeting. Deze wijkgerichte manier van werken sluit naadloos aan bij de visie van de gemeente op de beweging in het sociale domein met als doel goed aan te sluiten bij informele netwerken en de eigen kracht van inwoners.

Studenten en leerlingen van verschillende onderwijsinstellingen (Haagse Hogeschool, InHolland en ROC Mondriaan) werken samen in verschillende teams en verzorgen met elkaar vrijwel alle activiteiten die zich binnen en buiten de muren van het wijkcentrum afspelen. De essentie is dat de studenten van elkaar leren en worden uitgedaagd hun eigen talenten te ontwikkelen en deze in te zetten voor (innovatieve) oplossingen. Studenten worden opgeleid als medewerker van de toekomst in een reële beroepssituatie en maken hierdoor een goede start in hun leerloopbaan.

Recente politiek-juridische ontwikkelingen leiden tot een verdere toename van de relevantie van het Lerend Wijkcentrum. Buurt en wijk worden steeds belangrijker met als doel een integrale, persoons- en buurtgerichte ondersteuning van kwetsbare doelgroepen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor vrijwilligers en de participatie van buurtbewoners.

Met het oog op de toekomst realiseren we een aantal nieuwe projecten. Zo is in 2014 gestart met een pilot ‘Beveiligers van ROC Mondriaan’ in ons LWC die in september 2014 verder uitgerold zal worden.

Meer weten over het Lerend Werkcentrum

Fina Buceta Sillero
f.buceta@stichtingmooi.nl

of

Robert van der Linden
r.vanderlinden@stichtingmooi.nl

Loket voor Jonge Moeders

Het Loket voor Jonge Moeders is er voor meiden die op jonge leeftijd zwanger zijn of een kindje hebben gekregen.
Jonge (aanstaande) moeders hebben speciale vragen als het gaat om geld, huisvesting, opleiding, werk, kinderopvang, medische begeleiding, erkenning vaderschap of voogdij.
Juist wanneer er zoveel op je af komt, is het belangrijk dat je bij één instantie terecht kunt voor hulp en al je vragen. Het loket is GRATIS en VERTROUWELIJK. **

Het Loket voor Jonge Moeders is er overigens niet alleen voor meiden  maar ook voor jongens die jong vader worden of zijn.
Instellingen die beroepsmatig met jonge moeders werken kunnen bij ons terecht voor collegiaal overleg

Waar vind je het Loket Jonge Moeders?

Het Loket voor Jonge Moeders is ook bereikbaar via:
Facebook: Loket voor Jonge Moeders Den Haag
Twitter: Loket JM

Of stel je vraag via hulponlinedenhaag.nl

Het Loket voor jonge moeders is een initiatief van Stichting MOOI en het Jongeren Informatie Punt (JIP).

M

Mantelzorgondersteuning

Zorgt u meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden achter elkaar voor een ziek familielid, buur of vriend? Dan bent u een mantelzorger.

Deze zorg kan intensief zijn en zwaar voor u worden. Het heeft ook veel invloed op uw eigen leven. Het kan moeilijk zijn om deze zorg te combineren met een baan, de opvoeding van uw kinderen of iets leuks doen in uw vrije tijd.

Met mantelzorgondersteuning kunnen we u helpen met advies over de verzorging, tijdelijke overname van de zorg, financiële ondersteuning en hulp bij het organiseren van de zorg.
Heeft u vragen, wilt u hulp bij het regelen van praktische zaken of wilt u de zorg af en toe aan iemand over kunnen dragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij één van onze Wijkcentra bij u in de buurt.

Mobiel Verzuim Team

‘Wij hebben je gemist op school’
Zo begroeten de medewerkers van het Mobiel Verzuim Team (MVT) een leerling van het ROC Mondriaan bij een huisbezoek.

Het Mobiel Verzuim Team bestaat uit vijf sociaal werkers van Stichting MOOI. Zij zijn nu werkzaam op zes scholen van het ROC Mondriaan in Den Haag,het Westland en Delft.
Bij regelmatig verzuim brengen twee leden van het MVT een huisbezoek om
te kunnen beoordelen wat er nu werkelijk speelt. Mede hierdoor ontstaat een
completer beeld van de student, ouders, huis en omgeving.

Afhankelijk van het probleem komt het verzuim aan de orde in het overleg van
het Zorgadviesteam. Het CJG, de leerplichtambtenaar, de zorgcoördinator en het
MVT hebben zitting in het Zorgadviesteam. Afhankelijk van het probleem zoeken
de leden van het Zorgadviesteam naar een oplossing.
Het MVT stimuleert, steunt, en stelt grenzen zodat jongeren vanuit hun eigen
mogelijkheden, samen met hun ouders en hun directe omgeving, de problemen
kunnen oplossen.

Meer informatie? 

Thijs van Steekelenburg
Coördinator Mobiel Verzuim Team
E t.van.steekelenburg@rocmondriaan.nl 
T 06 - 41 54 34 64

Download hier de flyer

O

Opvoedsteunpunt

“Hoe leer ik mijn dochter niet zo veel te snoepen en gezond te eten?”

“Het lijkt of mijn kinderen altijd ruzie hebben. Hoe pak ik dat aan?”

“Iedere keer die grote mond,als ik aan mijn dochter vraag of ze iets wil doen. Hoe moet ik daarmee omgaan?”

“Mijn zoon komt ’s avonds steeds uit bed. Wat kunnen we er aan doen zodat hij gewoon gaat slapen?”

Het opvoeden van kinderen is leuk, maar soms ook moeilijk. Het kan vragen, twijfels en zorgen oproepen. Het helpt als u er met een deskundige over kunt praten. Samen de dingen op een rijtje zetten en een antwoord of een oplossing vinden. Dat kan bij het Opvoedsteunpunt van het Centrum Jeugd en Gezin. U kunt er terecht voor informatie, advies en ondersteuning. Indien nodig krijgt u hulp bij doorverwijzing. De gegeven informatie en adviezen zijn gratis en er wordt geen dossier gemaakt.

Kijk voor meer informatie over opvoedvragen verder op de website van het CJG.

P

Piep zei de muis

‘PIEP zei de muis’ is een preventief interventie programma voor kinderen vanaf 5 tot 8 jaar met als doel: vroegsignalering van en steun voor kinderen waarvan de ouders te maken hebben met veel spanning en stress.

Als er thuis stress en spanning is, dan is dat ingrijpend voor een kind.

Vaak denkt hij dat het zijn schuld is dat zijn vader boos of verdrietig is of zijn zusje ernstig ziek. In deze training nodigt ‘Piep' de muis, een handpop, de kinderen uit om samen met hem op zoek te gaan naar oplossingen. Zo leren de kinderen op een speelse manier met hun gevoelens om te gaan.

Praktische informatie

 • Voor wie? Iedereen van 5 t/m 8 jaar.
 • Hoe vaak? 15 keer 1,5 uur en 5 bijeenkomsten voor ouders.
 • Hoeveel kost het? Niets en u heeft geen verwijzing nodig.
 • Waar? In verschillende Wijkcentra
 • Is uw kind al te oud voor Piep? Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar is er nu ook Billie Boem.

Aanmelden of vragen?

Als u zelf uw zoon of dochter wilt aanmelden of u bent een verwijzer en zou graag meer informatie willen of een aanmelding willen doen dan is dit ook mogelijk. U kunt contact opnemen met het Wijkcentrum bij u in de buurt.

R

Rots en Water training

De Rots en Water training is een sociale en fysieke weerbaarheidtraining voor brugklassers. Je werkt aan je sociale competenties en vaardigheden door middel van fysieke oefeningen. Zo leer je meer over je lichaam, jezelf, je eigen kracht, je grenzen en kwaliteiten. Je leert dit ook bij anderen aan te voelen en herkennen.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met het Wijkcentrum bij jou in de buurt of het CJG.

S

Samenspel

Samenspel is een speel- en leerprogramma voor kinderen van 2 tot 2,5 jaar en hun ouders. U komt samen met uw kind(eren) 2 uur spelen in één van de Voorscholen. Samenspel is een gezellige en leerzame ochtend, waar u als ouder of verzorger onder deskundige begeleiding leert hoe u de ontwikkeling van uw kind spelenderwijs kan stimuleren. Bovendien maakt u op een leuke manier kennis met andere ouders van jonge kinderen. Kinderen die samen met hun ouders meedoen aan Samenspel zijn beter voorbereid op de Voorschool peuterspeelzaal en de basisschool.

Hoe werkt het?

De Samenspelgroep komt één keer per week bij elkaar tijdens een spelochtend of -middag in de peuterspeelzaal of in een apart lokaal. De groep wordt begeleid door twee deskundige leidsters. De leidsters organiseren samen met de ouders allerlei activiteiten zoals puzzelen, kleien, boekjes lezen en liedjes zingen. Ook wordt informatie gegeven over verschillende onderwerpen als, hoe in de opvoeding om te gaan met; slapen, zindelijkheid en goed speelgoed.

Gratis deelname

Het speel- en leerprogramma Samenspel heeft een duur van maximaal 6 maanden. Dit programma wordt volledig door de gemeente Den Haag gesubsidieerd en wordt daarom GRATIS aangeboden. Daarnaast schrijft u uw kind in bij de Voorschool peuterspeelzaal.

Interesse?

Neem contact op met één van onze Voorscholen . Zij vertellen u graag meer over het programma, de dagen en tijden van de Samenspelgroep in de peuterspeelzaal. Kom gerust een keer langs en doe mee. Daarna kunt u zelf beslissen of u zich wilt inschrijven.

Sensoor

Sensoor is 24 uur per dag, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek of informatie. Per telefoon, per mail en dagdelen ook per chat. Met dank aan ruim 900 vrijwilligers die daarvoor training en begeleiding krijgen door deskundige beroepskrachten.

Speel-o-theek

Spelen is voor kinderen heel belangrijk. Zij spelen omdat ze het leuk vinden, maar al spelend leren ze veel. Goed speelgoed is vaak duur. Lenen is dan een goede optie. Zo kan uw kind met veel soorten speelgoed spelen. In een speel-o-theek wordt speelgoed uitgeleend. U kunt er samen met uw kind speelgoed uitzoeken en het voor drie weken lenen.

Voor wie ?

De Speel-o-theek heeft een grote en gevarieerde collectie speelgoed voor kinderen van 0 – 8 jaar. Deze bestaat uit onder andere puzzels, glijbanen, constructiespeelgoed, driewielers, peuterkeukens, poppenkastpoppen, muziekinstrumenten, duplo/lego .. en nog veel meer, kom zelf maar eens kijken!

Kosten

Voor een jaar speelgoed lenen betaalt u een geringe bijdrage. Met een Ooievaarspas krijgt u korting.

Benieuwd naar een Speel-o-theek bij u in de buurt? Bekijkt u dan onze locaties.

Spel aan Huis

 • Vindt u het belangrijk dat uw kind goed zelf kan spelen?
 • Heeft u steun nodig bij het samen spelen met uw kind?

Via Spel aan Huis denkt een spelbegeleider met u mee.

Via Spel aan Huis kan een spelbegeleider bij u thuis komen om samen met u uw kind te helpen met spelen. De spelbegeleider heeft kennis van spel en de ontwikkeling van kinderen. Via spel leren kinderen spelenderwijs Nederlands en bijvoorbeeld op hun beurt wachten, zich aan de regels houden en langer spelen.

U leert waarom spelen belangrijk is voor uw kind, hoe u uw kind daarbij beter kunt helpen en welk speelgoed bij hem/haar past. De spelbegeleider neemt speelgoed mee tijdens het bezoek.

Stelt u de spelbegeleider gerust ook andere vragen over de opvoeding van uw kind.
U kunt ook samen met de spelbegeleider naar voorzieningen in de wijk zoals
bibliotheek, speel-o-theek of bijvoorbeeld de peuterspeelzaal.

Meer weten? Aanmelden?

Wilt u meer weten over Spel aan Huis of wilt u zich aanmelden? Daarvoor kunt u terecht bij het consultatiebureau, de Voorschool peuterspeelzaal, het CJG of Spel aan Huis.
U kunt ook direct contact opnemen met de coördinator Spel aan Huis, Edith Onderstal,
via 06 - 28 22 30 49 of e.onderstal@xtra.nl

T

Taboe

#TABOE, maakt gevoelige onderwerpen bespreekbaar
Een taboe is een gevoelig onderwerp waar mensen liever niet openlijk over willen praten. Wat precies een taboe is, kan nogal per cultuur verschillen. schending van een taboe leidt echter in iedere cultuur doorgaans tot reputatieschade. Mensen doen vaak alsof het niet bestaat in eigen familie en omgeving.

Maak het bespreekbaar

Het team #Taboe heeft als doel gevoelige onderwerpen in etnische gemeenschappen juist wel bespreekbaar te maken. Personen die hiermee te maken hebben, kunnen in een veilige omgeving praten met een vertrouwenspersoon in de eigen taal en in de eigen omgeving. Met deze manier van bemiddelen wordt getracht eergerelateerd geweld preventief te signaleren en escalatie van conflicten in en tussen families te voorkomen. Door de laagdrempelige manier van voorlichting geven wordt een groot doelgroep bereikt. Kenmerkend voor deze doelgroep is dat zij buiten het bereik van reguliere instanties vallen.

De vertrouwenspersonen van #Taboe

#Taboe is al ruim 10 jaar actief in wijken en buurten van Den Haag. Het belangrijkste kapitaal #TABOE zijn de vrijwilligers. Zij zijn de ogen en oren van een gemeenschap. In de rol gemeenschapsbemiddelaar voeren zij gesprekken, geven voorlichting aan groepen en organiseren activiteiten in de buurt. Het zijn mensen die weten wat er speelt in een gemeenschap en die hierbinnen voldoende vertrouwen en gezag hebben. De groep bestaat uit 20 mannen en vrouwen van verschillende etniciteiten uit Den Haag. In het dagelijks leven hebben zij vaak een hulpverleners functie. Voordat zij aan de slag gaan krijgen zij een uitgebreide training en coaching.

De succesformule van #Taboe

De onafhankelijke positie van bemiddelaar maakt dit project tot een succes. Zij zijn niet gevraagd voor deze taak vanuit hun lidmaatschap van hun gemeenschap, maar als individu. Zij opereren neutraal, zijn onafhankelijk en onpartijdig. Zij hebben (culturele)kennis over de gemeenschap, hebben er ingangen, maar ze zijn er niet mee verstrengeld. De vertrouwenspersonen zijn betrokken bij de problematiek van eergerelateerd geweld, maar maken geen deel uit van het probleem.

Het team #Taboe werkt al ruim 10 jaar actief in de wijken en buurten van Den Haag. En heeft veel kennis en ervaring in het bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen waar een taboe op rust.

Neem contact met ons op!

Heb je, in wat voor vorm dan ook, te maken met dergelijke onderwerpen, neem contact met ons op. Wij behandelen de verstrekte informatie vertrouwelijk.

Voor meer informatie over #Taboe en wat we voor je kunnen betekenen, bekijk dan deze folder of neem eens een kijkje op onze facebookpagina

Informatie

Neem voor verdere informatie, advies en eventuele voorlichtingsbijeenkomsten contact op met: 
Garip Ozcan.
T 070 205 20 00
M 06 23 73 93 00
G.Ozcan@mooiwelzijn.nl

#Taboe is een initiatief van Mooi welzijn
Onze vertrouwenspersonen zijn geen hulpverleners, zij adviseren cliënten bij problemen. In overleg met de cliënt kan men doorverwezen worden naar de reguliere hulpverlening.

V

Vadercentrum Adam

Het Vadercentrum helpt mannen in achterstandssituaties zich te ontwikkelen en hun maatschappelijke positie te versterken. Er worden taallessen en EHBO-cursussen gegeven, er is een kleermakerslokaal en een werkplaats. Met het project ‘Buurtvaders' draagt het Vadercentrum bij aan sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk. Andere projecten zijn ‘Goed Gekleed aan de Gang' dat kleding voor sollicitaties verzorgt, en de Weggeefwinkel.

Vadercentrum ADAM
Jonckbloetplein 24
2523 AR Den Haag
Tel. 070 205 2410
info@haagsevaders.nl
www.haagsevaders.nl

Vip Zoetermeer

Vip voor vrijwilligers is hét punt voor vrijwilligerswerk in Zoetermeer. Vanuit de vestiging in het Stadshart Zoetermeer worden via persoonlijke bemiddeling, potentiële vrijwilligers en organisaties bij elkaar gebracht.

De bemiddeling wordt gedaan door een enthousiast team van vrijwilligers begeleid door beroepskrachten.

VoorleesExpress

Heeft u moeite met Nederlands? Merkt u dat uw kind Nederlands ook moeilijk vindt? Vrijwilligers van de VoorleesExpress kunnen u en uw kind op weg helpen.

De VoorleesExpress is een project waarbij kinderen die moeite hebben met Nederlands wekelijks thuis worden voorgelezen door een vrijwilliger. Samen (voor)lezen zorgt voor plezier in uw gezin en verbetert de taal.

Een voorlezer leest twintig keer voor bij u thuis, op een vaste avond en tijd. U en uw kind maken kennis met interactief voorlezen, boekjes en de bibliotheek. Samen kijkt u hoe u thuis het voorlezen het beste onderdeel kan maken van uw dag.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op via denhaag@voorleesexpress.nl.

Voorschool peuterspeelzaal

De Voorschool peuterspeelzaal bereidt uw kind spelenderwijs voor op de basisschool. Kinderen van 2,5 tot 4 jaar spelen op 4 vaste dagdelen (twee ochtenden en twee middagen) onder deskundige leiding. Naast veel binnen en buiten spelen met andere kinderen is er aandacht voor muziek, knutselen, rekenen, bewegen, zelfstandigheid en met name taalontwikkeling.

Elke Voorschool peuterspeelzaal heeft een vaste samenwerking met een basisschool. Beiden werken met hetzelfde speelleerprogramma. Wij vragen u daarom gebruik te maken van de Voorschool die samenwerkt met de basisschool waar u uw kind naartoe wilt laten gaan. Een groep bestaat uit maximaal 16 kinderen.

Kijk voor meer informatie op Voorschool/peuterspeelzalen

Vrijwilligerspunt

Een Vrijwilligerspunt is de plek voor vrijwilligerswerk in Den Haag. De punten bevinden zich verspreid op verschillende locaties over de stad. Getrainde medewerkers staan klaar om samen met u passend vrijwilligerswerk te vinden. Hierbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke voorkeur, kennis, ervaring en talent.

Waarom vrijwilligerswerk?

Sociale contacten zijn waardevol, voor uzelf maar ook voor een ander. Vrijwilliger zijn is leuk, u leert ervan, u ontmoet nieuwe mensen én u helpt!

 • U blijft actie
 • U doet werkervaring op. Dit staat goed op uw cv. En wie weet is vrijwilligerswerk wel dé opstap naar een betaalde baan!
 • U krijgt collega’s en u wordt onderdeel van een organisatie
 • U groeit in uw persoonlijke ontwikkeling
 • U krijgt de kans om trainingen en cursussen te volgen

Op zoek naar leuk vrijwilligerswerk of informatie hierover?
In al onze Wijkcentra is een Vrijwilligerspunt. Kom langs vind het vrijwilligerswerk dat bij u past! Het Vrijwilligerspunt maakt gebruik van DenHaagDOET.nl.

Let op! Het Vrijwilligerspunt is er ook voor organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers.

VVE Thuis

Met VVE Thuis (Voor- en Vroegschoolse Educatie) worden ouders gestimuleerd
om thuis met hun kind activiteiten te doen. De activiteiten sluiten aan bij het VVE
programma van de peuterspeelzaal of school. Hierdoor komen woorden, begrippen
en andere leerthema’s óók thuis aan de orde én leren ouders hun kind te ondersteunen en stimuleren.

Bij ieder thema op de Voorschool peuterspeelzaal of school is er een themaboekje
van VVE Thuis met de activiteiten die de ouders thuis met hun kind doen. Is het
thema bijvoorbeeld – lente-, dan hebben activiteiten die u thuis samen met uw
kind doet zoals: puzzelen, platen om over te praten, liedjes zingen, knutselen en
bewegen, ook betrekking op – het thema lente.

Let op: Niet op elke Voorschool peuterspeelzaal wordt VVE thuis geboden. Vraag het aan de leidsters bij de Voorschool peuterspeelzaal van uw zoon of dochter.

Lees hier meer over VVE thuis.

W

Welzijn op recept

Soms zit het even niet mee. U maakt zich zorgen of u heeft behoefte aan meer ontspanning. Misschien heeft u fysieke of psychische klachten waar u en uw huisarts geen raad mee weten. U wilt het leven graag een andere wending geven maar weet niet waar te beginnen.

Een Welzijnscoach kan u daarbij helpen. Samen met u kijkt de coach waar het probleem zit en welke oplossingen bij u passen. Uw kwaliteit van leven, daar draait het om.

Voor meer informatie of contact met een welzijnscoach kunt u vrijblijvend terecht bij één van onze Wijkcentra bij u in de buurt en vragen naar welzijn op recept.

Wijkcentrum

Het Wijkcentrum is dé plek voor advies, informatie en vrijwilligerswerk. Wij denken met u mee en zoeken samen met u naar een antwoord op uw vraag. Kunt u het zelf oplossen? Wilt u iets leren? Is er andere hulp nodig? En waar kunt u dan terecht?
Wij denken met u mee en zoeken samen met u naar een antwoord op uw vraag.

In het Wijkcentrum is onder andere een Servicepunt XL gevestigd.

Heeft u zelf geen computer of toegang tot het internet waardoor u belangrijke zaken niet kunt regelen? Kom langs en maak gebruik van onze voorzieningen.

Heeft u een goed idee voor de buurt? Deel het met ons en we kijken samen wat we kunnen doen.

U kunt in het Wijkcentrum vragen stellen over:

 • Veranderingen in de zorg
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
 • Wonen
 • Gezondheid
 • Vervoer
 • Administratie en financiën
 • Ondersteuning bij het ordenen van post en administratie
 • Opleiding, (vrijwilligers)werk, solliciteren
 • Ontspanning en sociale contacten

Maar er is meer...

Er zijn ondersteunende activiteiten, trainingen en cursussen. U kunt hierbij denken aan een sollicitatietraining, een training om meer zelfvertrouwen te krijgen of tips over hoe u uw financiën beter op orde kunt krijgen en houden.

Vrijwilligerswerk

Ook voor vrijwilligerswerk kunt u in het Wijkcentrum terecht. Maak gebruik van onze Vrijwilligerspunten die in elk Wijkcentrum aanwezig zijn. Of u nu zelf op zoek bent naar vrijwilligerswerk of een vrijwilliger zoekt om u te helpen.

Kijk voor het Wijkcentrum bij u in de buurt op www.xtralocaties.nl/wijkcentra
of bel 070 205 33 33

Wijktijgers kinderpersbureau

De Wijktijgers, kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar, leren onder begeleiding van het jeugdwerk van Zebra en gastdocenten de beginselen van journalistiek, fotografie en video.

De workshops en de Wijktijgers Kinderpersbureaus stimuleren de leerlingen om samen hun kennis, talent, creativiteit en verantwoordelijkheidsgevoel verder te ontwikkelen. Ze werken aan een gezamenlijk eindproduct zoals een magazine, nieuwsbrief of videoreportage. Daarnaast leren zij vaktechnische vaardigheden over het gebruik van foto- en videocamera’s, hoe ze een interview moeten houden en een verslag moeten schrijven. Levensecht leren is een belangrijk onderdeel van de workshops en de kinderpersbureaus. 

De deelnemers/leerlingen gaan onder begeleiding van de vakdocent en begeleiders de wijk in om daar (foto of video)reportages te maken. De jonge journalisten leren (straat)interviews te houden en gaan op werkbezoek bij een organisatie in de buurt die aansluit bij het gekozen thema. Kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar zijn op woensdagmiddag van harte welkom om als jonge journalist plaats te nemen in de redactie van het kinderpersbureau. In de Schilderswijk in Centrum Octopus en stadsboerderij Schildershoeve, in Transvaal in Centrum Bario. Bezoek ook eens het Wijktijger weblog.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met: Peter Behagel, Projectcoördinator Wijktijgers Den Haag, 06 - 53 95 42 25 of ph.behagel@zebrawelzijn.nl.

Het project Wijktijgers is ontwikkeld door Hoedje van Papier en wordt in Den Haag georganiseerd en uitgevoerd door Zebra.

X

Xtra

Xtra vormt het bestuur van de welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn, Zebra en de werkmaatschappij Xtra plus. In Xtra zijn tevens de ondersteunende diensten ondergebracht, in een gezamenlijk servicebureau. Vanuit Xtra worden de welzijnsprofessionals die werkzaam zijn binnen onze werkmaatschappijen gefaciliteerd.

www.xtra.nl

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier