Disclaimer

Door het bezoeken van de website gaat u als gebruiker akkoord met de onderstaande condities welke de aansprakelijkheid van MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra verregaand beperken dan wel uitsluiten. MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra zullen zich inspannen om de informatie welke wordt gepresenteerd op deze website zo actueel en zo volledig als mogelijk te laten zijn en streeft naar correcte en actuele informatie, echter kunnen MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra niet garanderen dat de informatie volledig en juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook welke bezoeker of derden als gevolg van het gebruik van welke aard dan ook van deze informatie lijdt.

MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra hebben uitsluitend op deze website referenties naar andere websites geboden door middel van hyperlinks en naar andere bronnen van informatie welke door de bezoeker geraadpleegd en gebruikt kan worden. MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra geven met betrekking tot deze referenties en andere bronnen van informatie geen enkele garantie af. MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook welke bezoeker of derden als gevolg van het bezoeken van referenties en andere bronnen van informatie door middel van hyperlinks lijdt.

Het copyright op teksten en illustraties op deze website berust bij MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra.

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier