Eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating

In sommige gemeenschappen bestaan er strenge regels over hoe mannen en vrouwen zich moeten gedragen. Vrouwen en meisjes moeten kuis zijn in gedrag en kleding. Zij mogen geen aanleiding geven tot roddels binnen een gemeenschap anders komt de familie-eer in gevaar. Voor de man is het de taak die eer te bewaken. Als de eer wordt geschonden, voelt de familie zich gedwongen om deze te herstellen.

Eergerelateerd geweld kan verschillende vormen aannemen. De familie kan overgaan tot maatregelen zoals een uitgaansverbod, een gedwongen huwelijk, verstoting uit de familie of erger. Dit komt niet alleen onder vrouwen voor, ook mannen kunnen hier het slachtoffer van worden.

Middels het project #Taboe heeft Mooi welzijn een aantal vrijwillige gemeenschapsbemiddelaars’ opgeleid uit verschillende culturele gemeenschappen. Zij bieden voorlichting, bemiddeling en grijpen vroegtijdig in bij conflicten in én tussen families.
#Taboe maakt taboe onderwerpen bespreekbaar. 

Heb je, in wat voor vorm dan ook, te maken met dergelijke onderwerpen, neem contact met ons op. Wij behandelen de verstrekte informatie vertrouwelijk.

Voor meer informatie over #Taboe en wat we voor je kunnen betekenen, bekijk dan deze folder of neem eens een kijkje op onze facebookpagina.

Contact

Neem voor verdere informatie, advies en eventuele voorlichtingsbijeenkomsten contact op met: 
Garip Ozcan.
T 070 205 20 00
M 06 23 73 93 00
G.Ozcan@mooiwelzijn.nl

#Taboe is een initiatief van Mooi welzijn
Onze vertrouwenspersonen zijn geen hulpverleners, zij adviseren cliënten bij problemen. In overleg met de cliënt kan men doorverwezen worden naar de reguliere hulpverlening.

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier