Werken-bij

Vacatures

Wij zetten ons in om de eigen kracht van burgers en hun omgeving te versterken. Dat geeft betekenis voor de samenleving en geeft betekenis aan iedereen die erbij betrokken is. Samen versterken wij de samenleving. Onze kernwaarden betrouwbaar, transparant en positief zijn voor ons daarbij leidend.

Mooi welzijn, Voor welzijn en Zebra welzijn worden ondersteund door Xtra.
Bekijk het totale vacature-aanbod van Xtra en haar werkmaatschappijen.

Stagiaires

Wij hechten veel waarde aan het bieden van stageplaatsen. Door het beschikbaar stellen van stageplaatsen krijgen wij te maken met vernieuwing: Leerlingen hebben immers op school de nieuwste theorieën meegekregen en kunnen deze kennis met ons delen. Naast het vernieuwende element breng je als stagiair extra kwaliteit in de organisatie en draag je bij aan onze dienstverleningen.
Wij zien stagiaires als mogelijk toekomstige werknemers.  Er zijn veel verschillende functies; van peuterspeelzaalleidster tot agoog, van algemeen maatschappelijk werker tot jongerenwerker; inhoudelijk welzijnswerk hebben we in vele varianten. Vergeet verder ook niet de ondersteunende beroepen zoals receptioniste, administratief medewerker, management assistent of ICT-er. Volop kansen om jouw skills te ontwikkelen! Dus, doe jij een beroepsopleiding waarvoor een stage bij ons goed aansluit bij jouw opleiding? Informeer dan eens naar de mogelijkheden! Neem contact op via stagebureau@xtra.nl. Het stagebureau organiseert en coördineert alle stageplekken. Aanmelden als stagiaire kan door een email + motivatiebrief en CV te sturen. 

Meer informatie over werken in het welzijn, jeugdzorg of kinderopvang èn vacatures in geheel Nederland tref je op www.werkinzorgenwelzijn.nl.

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier